Vision → Målet är att skapa en idrottshall som uppfyller moderna krav, är väl fungerande och upplevs som attraktiv, öppen, ljus, trygg och tillgänglig. Lokalerna är skapade för att medge en flexibel användning, och ska kunna nyttjas av såväl skola som fritid/föreningar. Visionen är att återskapa den tilltalande hallen, byggd 1961, med det ursprungliga formspråket, fönsterband och stora glaspartier, vilka idag helt döljs av plåtfasader från tidigare renovering på 1980-talet. Härigenom återskapas den vackra idrottshallen och målet att få en tryggare, transparentare och mer tillgänglig lokal uppnås. 

Det stora glaspartiet på östra fasaden bidrar med ljus och rymd till stora salen, bländning förhindras av solskyddsgardiner. Även i de övriga hallarna tas de ursprungliga ljusinsläppen upp. Huvudentrén kommer att vara den enda entrén för elever och besökare, vilket ökar överblickbarheten och tydligheten. Ingången kommer att ligga i marknivå och via hiss/lyftbord som når båda planen kommer byggnaden vara tillgänglig för alla. Från entréhallen och caféet ger nya glaspartier kontakt med stora salen. Ljusinsläpp utan insyn ökar trivsel och trygghet i omklädningsrummen.