Om- och påbyggnad kulturhistoriska intressanta industrilokaler till gymnasieskola

Kategori:
Ombyggnad

Plats:
Kopparlunden, Västerås

Storlek:
Ca 6100 m2

År:
2012-2016

Uppdragsgivare:
Aspholmen Fastigheter

Projektet omfattar om- och påbyggnad av kulturhistoriskt intressanta industrilokaler i Kopparlunden. Lokalerna kommer att användas som gymnasieskola för bygg- och VVS-undervisning (Hahrska gymnasiet). Gymnasiet kommer att använda både hus 15 och hus 16-17, totalt ca 6100 kvm.
De nya tilläggen är tydligt markerade genom sitt moderna uttryck. Svart profilerad plåt samt stora fasadglas omgivna av röda ramar står i kontrast till de gamla tegelväggarna med sina spröjsade fönster i kopparlundsgrönt. Direkt innanför huvudentrén i hus 16-17 möts man av skolans hjärta – ljusgården som fungerar som matsal och uppehållsyta. Här syns tydliga spår av historien genom den bevarade stora lanterninen, tegelväggar och den ursprungliga konstruktionen. På entréplanet finns även rec/exp, kök och café, personalytor samt övningshallar och omklädningsrum. Byggnaden förses med ett plan 2 som innehåller entresol i måleri- respektive VVS-hall samt en studiebalkong. En påbyggnad uppförs, plan 3, som omfattar klassrum, grupprum och studieyta.
Hus 15 nås i markplan vid entrén i norr. Här finns övningshallar, godsmottagning, klassrum och omklädning/duschar samt ett lärarrum. På det övre planet finns ytterligare omklädningsrum. Hallarna upplevs ljusa tack vare de befintliga lanterninerna.Mellan byggnaderna, i söderläge, finns en sittyta med trappsteg tänkt som elevernas privata del av uterummet i det gemytliga Kopparlunden.
 Verksamheten flyttade in i hus 15 under sommaren 2015 och resterande del av skolan beräknas tas i bruk under våren 2016. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Aspholmen fastigheter och Nordikon.