Ombyggnad av butikslokaler till kontor
Storlek: 2500 kvm
Beställare: Newsec / Niam IV Tetra AB
År: 2014-2015
Vi har på uppdrag av Newsec / Niam IV Tetra AB tagit fram skisser, layouter och presentationsmaterial avseende hyresgästanpassningar av de tomma kontors- och handelsytorna i Centra huset.  Affärshuset består av flera hus från olika epoker som har byggts ihop till ett. Det är beläget i centrala Västerås och användes under flera år som en handelsgalleria. Med de många nivåerna och djupa lokalerna så har dagsljus och tillgänglighet varit de stora utmaningarna. För att klara dagsljusbehoven och för att få en trevlig arbetsmiljö har vi skapat flera nya lanterniner i taket. Vi har även medverkat till att ta fram tekniska systemlösningar och invändigt skyltprogram för huset.