Nybyggnad förskola, 4 avdelningar samt kök
Plats: Gäddeholm, Västerås
Storlek: ca 1000 kvm
År: 2013 – 2015
Beställare: Västerås Stad
Området ligger inbäddat i vackert mälarlandskap med traditionsrik historia. Huset är placerat varsamt i topografin, den mest värdefulla naturmarken bevaras, i enlighet med detaljplan och kvalitetsprogram.Utefter vägen mot Fröholmen finns en vacker stenmur som är biotopskyddad och bevarad. Timotejvägen och tomten lutar kraftigt från vägen mot Fröholmen ner mot området. Huset placeras därför på den planaste delen, en bit in från Timotejvägen.
Projektet gäller nybyggnad av en förskola om fyra avdelningar samt kök. Mottot för förskolan är “förskola mitt i naturen”, och kontakten mellan ute och inne är viktig. Förskolan rymmer 72 barn, fördelat på 16-20 barn per avdelning, samt ca 12 pedagoger. Huskroppen i vinkelform med huvudentré i innerhörnet skapar en naturlig entré och kortast möjlig kommunikation inomhus.
Vid husgavlarna ligger entréer till avdelningarna som är kopplade två och två. Kapprumsentréerna ligger skyddade under tak, vid en terrass för sovplatser utomhus, intag av mellanmål, lek i skyddat läge mm. Gården är inhägnad, och trafiken separeras från ytor där barn vistas. Leveranser till kök och sophämtning sker från separat väg längsmed muren i norr.