FÖRE

FOTOMONTAGE

EFTER

FÖRE

FOTOMONTAGE

EFTER

FÖRE

FOTOMONTAGE

EFTER

FÖRE

FOTOMONTAGE

EFTER

Ombyggnad av kulturmärkt kyrka

Kategori:
Ombyggnad

Plats:
Gideonsbergskyrkan
Västerås

År:
2014-2016

Uppdragsgivare:
Svenska kyrkan

Under 2015 gjordes en upprustning av Gideonsbergskyrkan. En lokalanpassning efter verksamhetens behov, modernisering av värme- och ventilationssystem, en översyn av tillgänglighet och en uppdatering av brandsäkerheten utfördes. Vårt arbete har styrts av att Gideonsbergskyrkan är skyddade enligt Kulturminneslagen.
 Gideonsbergskyrkan i Västerås, ca 2 km nordöst om centrum, i vad som tidigare utgjorde en del av parken till Gideonsbergs herrgård. Kyrkan uppfördes under 1972-1973 efter ritningar av arkitekt Peter-Paul Hoffman som medvetet ritat en låg kyrkobyggnad, underordnad omgivande gamla lövträd och tallar, som i möjligaste mån sparats. Av samma skäl placerades församlingslokalerna delvis i ett souterrängplan, typiskt för dåtidens byggande. Kring en stomme av betongfackverk murades inre och yttre väggar av hårdbränt håltegel i fallande bränning, från mörkröda till svarta, på en betonggjuten källargrund. Fönstersnickerierna, med stora planfönster, tillverkades av tryckimpregnerat virke och målades med blå lasyr.
 Den nya värme och ventilationslösningen utfördes med så små ingrepp som möjligt i lokalerna. Vi har använt ursprungsritningar föra att återskapa en tänkt ventilationslösning. De gamla fönsteraggregaten har renoverats för att fungera med nya radiatorer och satts tillbaka på samma plats. Ett nytt fläktrum har kunnat skapas i de befintliga utrymmena i källaren. Galler som tillkommit har fått utseende med hänsyn till omgivande material.
 I nästan alla fönster har man bytt till energieffektiva glas. De befintliga dörrarna har i möjligaste mån renoverats och återanvänts. Endast ett fåtal dörrar har behövt nytillverkas.En ny hiss har monterats för att uppnå tillgänglighet mellan våningarna. Trappräcket mellan våningarna har barnsäkrats med en plexiglasskiva. Detta ger en helt reversibel konstruktion.För att klara dagens brandkrav har ett stort glasparti till trapphuset har brandskyddsmålats och glaset är bytt. Befintliga trädörrar har försetts med svälllister.Även byggnadens dörrar har uppdaterats vad gäller larm, låsning, dörrautomatik mm. En ny utrymningsdörr är skapad i ett bef glasparti.
 En ny plats utanför kyrkan har skapats genom att ta ner träd som stod för nära kyrkan. Platsen ska användas som pilgrimslabyrint. Ett modernt kontorslandskap med tillhörande personalrum och entré har skapats i en tidigare barnlokal.