Nybyggnad 36 hyreslägenheter, anpassade för äldre samt personer med funktionsnedsättningar. 
Plats: Kv. Fältspaten, Sala
År: 2006 – 2008
Storlek: 36 lgh, 40 – 101 kvm
Beställare: Sala Bostäder
Samarbete: Hifab