Ombyggnad av kulturhistoriskt intressant prästgård
Plats: Barkarö, Västerås
Beställare: Svenska Kyrkan
År: 2014 – 2016

 

I samband med att församlingarnas administration skulle slås ihop byggde man om Barkaröförsamlingshem för att få en gemensam arbetsplats. Församlingshemmet är troligen byggt i mitten på 1800-talet och har under åren byggts om och moderniserats. Huset är kulturhistoriskt intressant men har inte samma höga skydd som en kyrkobyggnad. I denna ombyggnad installerades ett nytt ventilationssystem och byggnaden tillgänglighetsanpassades. På huset övre plan togs takkupor åt båda håll upp. De bryter inte takfoten och sitter därför ganska högt upp.
De befintliga takstolarna har kompletterats för att klara de nya förutsättningarna och är synliga i kontorslandskapet som bildats under takkuporna. En hiss monterades av tillgänglighetsskäl i ett gammalt kassaskåp. Ventilationskanalerna döljs i konstruktionen, de finns i såväl kattvindarna som i bjälklaget. På nedre botten inryms samlingssalar, kök och barnlokaler. Köket har moderniserats och fått en anpassad planlösning. Dessa lokaler hyrs ut.
En ny ramp på utsidan gör den nya glasade entrén tillgänglig. Under en liten del av huset fanns ett källarplan. Denna nyttjats nu för ventilationsaggregat. Rummen på nedre plan har fått tidstypiska tapeter, medan kontoren på övreplan har mer moderna vita väggar.