På- och ombyggnad av kulturhistoriskt intressant byggnad till kontor

Kategori:
Ombyggnad

Plats:
Kv. Sigvald 1, Västerås

År:
2016-2017

Uppdragsgivare:
Byggruppen AB

Projektet omfattade på- och ombyggnad av en kulturhistoriskt intressant byggnad till kontor åt TD Rail & Industry samt deras hyresgäster. Det befintliga huset bestod av två huskroppar, “Sjöfartshuset” och “Funkishuset”, sammanbyggda med en länk som fungerar som entré och trapphus. Projektet omfattade invändig ombyggnad, komplettering med hiss, samt påbyggnad av “Funkishuset” med en glasad våning och terrass.
Uppdraget innebar förutom upprättande av A-handlingar, från skisser till relationshandlingar, även utredning kring detaljplan och samråd med SBK gällande påbyggnaden, samt hyresgästanpassningar och färgsättning.