Nybyggnad restaurang Sala stadspark

Kategori:
Nybyggnad

Plats:
Sala

Storlek:
Ca 150 m2

År:
2015-2016

Uppdragsgivare:
Sala Kommun

I Sala Stadspark, intill lekplatsen, byggs en ny restaurang med plats för 46 gäster inomhus.
Sommartid kan ett stort glasat vikparti öppnas och ytterligare platser nyttjas utomhus. Intill restaurangen uppförs offentliga toaletter samt ett stort fristående skärmtak där parkbesökare kan inta matsäck. Skärmtaket är även tänkt att kunna fungera som scen vid uppträdanden. Alla delar är naturligtvis fullt tillgängliga, och båda rwc är inredda med skötbord, då de ska serva alla parkens besökare, stora som små.
Byggnaderna uppförs med stående, rödlaserad, träpanel och röda plåttak. Entrépartier och fönster är i silvermetallic – för att uppnå kontrast för synsvaga och som anspelning till Sala silvergruva. Silvertemat kommer även att finnas inomhus.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sala kommun och Per Andersson & Son Byggnads AB. Bygglov finns beviljat och projektering samt arbete på plats är i full gång. Invigning beräknas till sommaren 2016.