Vinst!

Tillsammans med Hemfosa har vi vunnit uppdraget för Socialtjänstens Hus i Västerås

Kvarteret Sigurd 6 hittar vi i Stationsområdet centralt i Västerås mellan ”Skatteskrapan” och nya Comfort hotel / S7. Närheten till Centralstationen, bussterminalen och Kungsängsgatan gör det lätt för besökare att hitta hit.

Huvudentrén vetter mot söder och Sigurdsgatan. Den ska ge ett välkomnande intryck, själva huset erbjuder tak över huvudet. Entréplanet är det öppna publika planet där mottagandet av besökare sker. Här finns även plats för verksamhetslokaler som bidrar till en öppen fasad vilket skänker trygghetsskapande öppenhet och liv åt gatan. På våning 2 placeras semipublika funktioner såsom konferensavdelning. Resterande våningsplan uppåt huserar de interna kontorsavdelningarna. Huset blir mer privat ju högre upp man kommer.

Gedigna och naturliga material; tegel, trä och puts, känns igen i fasad och interiören. Den indragna entrén framhävs av varma och inbjudande träribbor vilka återfinns i husets fönsternischer och inredning. Ett kulturskyddat tegelväggparti med öppningar bevarat från den ursprungliga bebyggelsen är införlivat i byggnaden.

Den totala uthyrningsbara ytan omfattar cirka 7800 kvadratmeter. Lokalerna för socialtjänsten kommer att rymma cirka 370 anställda och möjliggöra en samlokalisering för Västerås Stads medarbetare inom socialtjänsten. Fastigheten kommer att byggas i Miljöbyggnad Silver. Byggstart är planerad till sommaren 2019 och huset väntas vara färdigställt tredje kvartalet 2021.