Nybyggnad 2 st flerbostadshus

Kategori:
Nybyggnad

Plats:
Eskilstuna

Storlek:
36 st lägenheter

År:
2015-2016

Omfattning:
Skissarbete
Bygglovshandlingar
Förfrågningsunderlag
Presentationsmaterial

Uppdragsgivare:
Maison forte