Nybyggnad 2 st flerbostadshus
Plats: Eskilstuna
Storlek: 36 st bostadsrättslägenheter, carportar och förrådsbyggnader
Beställare: Maison forte
År: 2015-2016
Omfattning: Skissarbete, bygglovshandling, förfrågningsunderlag samt presentationsmaterial