Nybyggnad av vård- och omsorgsboende
Plats: Skultuna, Västerås
Storlek: 3650 kvm, 30 lägenheter
År: 2015 – 2017
Beställare: Mimer
Boendet består av 3 vårdavdelningar med gemensamhetsytor för boende och personal, takterrass, spaavdelning samt 30 lägenheter. Den nya delen är sammanlänkad med det befintliga boendet på platsen där aktivitetsytor och kontor redan finns. I den befintliga lokalen skapas även nya ytor för läkarundersökningar, hobbyverksamhet och utökad restaurang.