Nybyggnad av vård- och omsorgsboende

Kategori:
Nybyggnad

Plats:
Skultuna, Västerås

Storlek:
Ca 3650 m2,
30 st lägenheter

År:
2015-2017

Uppdragsgivare:
Mimer

Boendet består av 3 vårdavdelningar med gemensamhetsytor för boende och personal, takterrass, spaavdelning samt 30 lägenheter. Den nya delen är sammanlänkad med det befintliga boendet på platsen där aktivitetsytor och kontor redan finns. I den befintliga lokalen skapas även nya ytor för läkarundersökningar, hobbyverksamhet och utökad restaurang.