OMBYGGNAD @ STADSHUSET

OMBYGGNAD @ STADSHUSET

Ombyggnad kontor i Västerås stadshus Plats: Västerås Storlek: Ca 600 kvm År: 2016 – pågående Beställare: Västerås...
KONTOR @ VÄSTERÅS

KONTOR @ VÄSTERÅS

Ombyggnad av butikslokaler till kontor Storlek: 2500 kvm Beställare: Newsec / Niam IV Tetra AB År: 2014-2015 Vi har på uppdrag av Newsec / Niam IV Tetra AB tagit fram skisser, layouter och presentationsmaterial avseende hyresgästanpassningar av de tomma kontors- och...
GIDEONSBERGSKYRKAN @ V:ÅS

GIDEONSBERGSKYRKAN @ V:ÅS

FÖRE FOTOMONTAGE EFTER FÖRE FOTOMONTAGE EFTER FÖRE FOTOMONTAGE EFTER FÖRE FOTOMONTAGE EFTER Gideonsbergskyrkan – Ombyggnad av kulturmärkt kyrka Plats: Västerås Beställare: Svenska Kyrkan År: 2014 – 2016 Under 2015 gjordes en upprustning av...
OMBYGGNAD @ VÄSTERÅS

OMBYGGNAD @ VÄSTERÅS

På- och ombyggnad av kulturhistoriskt intressant byggnad till kontor Plats: Kv Sigvald 1, Västerås År: 2012-2013 Beställare: Byggruppen AB, Västerås Omfattning: Bygglov, hyresgästanpassningar, relationshandlingar Projektet omfattade på- och ombyggnad av en...