Plats: Romberga 23:51, Enköping
Storlek: Ca 2400 kvm
År: 2015-2016 (pågående)
Beställare: Peter Johnsson IT-konsult AB / Byggconstruct Uppsala AB (samverkansprojekt)
Omfattning: Skiss, bygglov, bygghandling
Detta är ett samverkansprojekt som omfattar nybyggnad av ett kontorshus i Enköping. Tomten ligger i ett utvecklingsområde nära centralstationen, intill ett planerat bostadsområde. Byggnaden får ett parkeringsgarage i souterräng samt tre kontorsvångingar varav byggherren Peter Johnsson IT-konsult AB kommer att nyttja den översta, övriga hyrs ut. Huset byggs i skyddsklass 2, då samtliga företag har det behovet för sin verksamhet. Byggnaden uppförs med sandwishelement, där mörkgrå, sinusprofilerade ytor står mot släta, vita. Entréparti och fönsterinramningar smyckas med accentfärgen klarrött, och balkonger med träinslag bryter av långsidan mot gatan.

 

A1586-final01

A1586-final03

A1586-anim