— SAMHÄLLSFASTIGHETER

1 – VALLONEN

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende
Plats: Skultuna, Västerås
Storlek: 3650 kvm, 30 lägenheter
År: 2015 – 2017
Beställare: Mimer
 
Boendet består av 3 vårdavdelningar med gemensamhetsytor för boende och personal, takterrass, spaavdelning samt 30 lägenheter. Den nya delen är sammanlänkad med det befintliga boendet på platsen där aktivitetsytor och kontor redan finns. I den befintliga lokalen skapas även nya ytor för läkarundersökningar, hobbyverksamhet och utökad restaurang.

2 — HAHRSKA GYMNASIET

Om- och påbyggnad av kulturhistoriskt intressanta industrilokaler till gymnasieskola
Plats: Kopparlunden, Västerås
Storlek: ca 6100 kvm
År: 2012 – 2016
Beställare: Aspholmen fastigheter
Projektet omfattar om- och påbyggnad av kulturhistoriskt intressanta industrilokaler i Kopparlunden. Lokalerna kommer att användas som gymnasieskola för bygg- och VVS-undervisning (Hahrska gymnasiet). Gymnasiet kommer att använda både hus 15 och hus 16-17, totalt ca 6100 kvm.
De nya tilläggen är tydligt markerade genom sitt moderna uttryck. Svart profilerad plåt samt stora fasadglas omgivna av röda ramar står i kontrast till de gamla tegelväggarna med sina spröjsade fönster i kopparlundsgrönt. Direkt innanför huvudentrén i hus 16-17 möts man av skolans hjärta – ljusgården som fungerar som matsal och uppehållsyta. Här syns tydliga spår av historien genom den bevarade stora lanterninen, tegelväggar och den ursprungliga konstruktionen. På entréplanet finns även rec/exp, kök och café, personalytor samt övningshallar och omklädningsrum. Byggnaden förses med ett plan 2 som innehåller entresol i måleri- respektive VVS-hall samt en studiebalkong. En påbyggnad uppförs, plan 3, som omfattar klassrum, grupprum och studieyta.
Hus 15 nås i markplan vid entrén i norr. Här finns övningshallar, godsmottagning, klassrum och omklädning/duschar samt ett lärarrum. På det övre planet finns ytterligare omklädningsrum. Hallarna upplevs ljusa tack vare de befintliga lanterninerna.Mellan byggnaderna, i söderläge, finns en sittyta med trappsteg tänkt som elevernas privata del av uterummet i det gemytliga Kopparlunden.
 Verksamheten flyttade in i hus 15 under sommaren 2015 och resterande del av skolan beräknas tas i bruk under våren 2016. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Aspholmen fastigheter och Nordikon.

3 — SOCIALTJÄNSTENS HUS

Tillsammans med Hemfosa har vi vunnit uppdraget för Socialtjänstens Hus i Västerås
Kvarteret Sigurd 6 hittar vi i Stationsområdet centralt i Västerås mellan ”Skatteskrapan” och nya Comfort hotel / S7. Närheten till Centralstationen, bussterminalen och Kungsängsgatan gör det lätt för besökare att hitta hit.
Huvudentrén vetter mot söder och Sigurdsgatan. Den ska ge ett välkomnande intryck, själva huset erbjuder tak över huvudet. Entréplanet är det öppna publika planet där mottagandet av besökare sker. Här finns även plats för verksamhetslokaler som bidrar till en öppen fasad vilket skänker trygghetsskapande öppenhet och liv åt gatan. På våning 2 placeras semipublika funktioner såsom konferensavdelning. Resterande våningsplan uppåt huserar de interna kontorsavdelningarna. Huset blir mer privat ju högre upp man kommer.
Gedigna och naturliga material; tegel, trä och puts, känns igen i fasad och interiören. Den indragna entrén framhävs av varma och inbjudande träribbor vilka återfinns i husets fönsternischer och inredning. Ett kulturskyddat tegelväggparti med öppningar bevarat från den ursprungliga bebyggelsen är införlivat i byggnaden.
Den totala uthyrningsbara ytan omfattar cirka 7800 kvadratmeter. Lokalerna för socialtjänsten kommer att rymma cirka 370 anställda och möjliggöra en samlokalisering för Västerås Stads medarbetare inom socialtjänsten. Fastigheten kommer att byggas i Miljöbyggnad Silver. Byggstart är planerad till sommaren 2019 och huset väntas vara färdigställt tredje kvartalet 2021.

4 — GÄDDEHOLM, FÖRSKOLA

Nybyggnad förskola, 4 avdelningar samt kök
Plats: Gäddeholm, Västerås
Storlek: ca 1000 kvm
År: 2013 – 2015
Beställare: Västerås Stad
 
Området ligger inbäddat i vackert mälarlandskap med traditionsrik historia. Huset är placerat varsamt i topografin, den mest värdefulla naturmarken bevaras, i enlighet med detaljplan och kvalitetsprogram.Utefter vägen mot Fröholmen finns en vacker stenmur som är biotopskyddad och bevarad. Timotejvägen och tomten lutar kraftigt från vägen mot Fröholmen ner mot området. Huset placeras därför på den planaste delen, en bit in från Timotejvägen.
Projektet gäller nybyggnad av en förskola om fyra avdelningar samt kök. Mottot för förskolan är “förskola mitt i naturen”, och kontakten mellan ute och inne är viktig. Förskolan rymmer 72 barn, fördelat på 16-20 barn per avdelning, samt ca 12 pedagoger. Huskroppen i vinkelform med huvudentré i innerhörnet skapar en naturlig entré och kortast möjlig kommunikation inomhus.
Vid husgavlarna ligger entréer till avdelningarna som är kopplade två och två. Kapprumsentréerna ligger skyddade under tak, vid en terrass för sovplatser utomhus, intag av mellanmål, lek i skyddat läge mm. Gården är inhägnad, och trafiken separeras från ytor där barn vistas. Leveranser till kök och sophämtning sker från separat väg längsmed muren i norr.

5 — LILLHAMRA, FÖRSKOLA

Nybyggnad förskola, 4 avdelningar samt kök
Plats: Lillhamra, Västerås
Storlek: ca 1000 kvm
År: 2014 – 2015
Beställare: Västerås Stad
Projektet omfattar nybyggnad av förskola om fyra avdelningar samt tillagningskök. Förskolan rymmer 72 barn, fördelat på 16-20 barn per avdelning, samt ca 12 pedagoger. Tomten är relativt plan, och på fastigheten finns redan ett gruppboende. På den inhägnade förskolegården finns en naturdunge som bevaras och intill skapas en mindre pulkabacke som kan nyttjas av alla i området. Huvudentrén ligger i söder, mot Tågengatan, och där finns möjlighet att parkera med såväl cykel som bil. Även angöring för leveranser samt sophämtning sker från den södra sidan, avskilt från barnens lekytor.
Byggnadens utskjutande tak ger skydd över huvudentrén och lastkajen, samt cykelparkeringarna. Över fönster i söder och sydost ersätts det fasta utskjutande taket av solskyddsraster. Entrén markeras genom partiets och pelarnas röda kulör, samt en inramad, slammad tegelyta som även bildar ljushetskontrast mot partiet för synsvaga. Vid husets gavlar ligger entréer till avdelningarna som är kopplade två och två. Entréerna ligger under ett skyddande skärmtak som delvis, närmast fasaden, är tätt, delvis utfört som solraster. Här kan barnen sova utomhus, äta mellanmål, leka mm. Kontakten mellan ute och inne är viktig. Dörrar till avdelningarnas groventréer är markerade med röd kulör för orienterbarheten.
Alla entréer har full tillgänglighet utifrån, och invändigt finns inga nivåskillnader. En rwc nås från gården, så att barnen lätt och snabbt kan ta sig dit vid utevistelse. Överblickbarheten är viktig, personalen behöver ha uppsikt över barn i andra rum inne på avdelningen.